بهترین سن استعدادیابی کودکان

برای بسیاری از والدین همیشه این سوال مطرح است که استعدادیابی کودکان از چه سنی باید آغاز شود و کدام سن برای این کار مناسب تر است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که حداقل سن برای استعداد یابی کودکان، از سن ۳ سالگی می باشد؛ سنی که کودکان کم کم شخصیتشان ساخته می‌شود و می‌توان گفت آماده اند تا استعدادشان کشف شود.

از 3 سالگی به بعد، هر چه سن کودکان بیشتر شود استعدادیابی برای آن ها هم راحت تر می‌شود. اما دقت داشته باشید که از آن ور بوم هم نیفتید! در واقع اگر بخواهیم آن روی سکه را ببینیم، متوجه می‌شویم که هر چقدر در سن پایین تری استعداد فرزندانمان را کشف کنیم، باعث می‌شود آن ها بتوانند بیشتر و بهتر در مسیر استعدادشان حرکت کنند و احتمال رسیدن به موفقیتشان هم بیشتر خواهد شد. خب؛ در این شرایط چه کار کنیم؟

طبق تحقیقات مؤسسه کلیک، 80 درصد افزایش هوش ها و استعدادهای کودکان تا قبل از سن 8 سالگی صورت می گیرد؛ پس بهتر است پیش از این سن استعدادیابی کودکان انجام شود که بعد بتوانید شروع به پرورش استعدادهای آن ها بکنید و روز به روز با تقویت استعدادها، کودکان خود را به موفقیت و کسب نتایج بهتر در آینده نزدیک کنید.